Парк макета Деспотовац

Park maketa Despotovac

Књига гостију


Најновијe макетe

Богородичина црква у селу Доњa Каменицa, 14. век
Најновија макета

Тршка црква, 13. век
Најновија макета

Пријатељ Парка макета


Сеоски туризам

Fotopisija